Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia ITF SLOVAKIATOUR - DANUBIUS GASTRO AUTOSALÓN INCHEBA EXPO BRATISLAVA
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   V piatok 21.04.2023 sa naša škola zúčastnila výstavy ITF SLOVAKIATOUR - DANUBIUS GASTRO AUTOSALÓN INCHEBA EXPO BRATISLAVA. Na výstave sa naši študenti stretli s novými modelmi automobilov, ktoré sú na trhu v roku 2023, ako aj s novinkami vystavovaných produktov firiem zaoberajúcich sa výrobou automobilov. Súčasťou výstavy boli aj stánky firiem zaoberajúcich sa cestovným ruchom a gastronómiou.