Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia Múzeum holokaustu v Seredi
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 3. mája 2023 sa žiaci prvého a druhého ročníka našej školy zúčastnili exkurzie do Múzea holokaustu v Seredi, ktoré vzniklo v priestoroch bývalého pracovného a koncentračného tábora v Seredi. Múzeum predstavuje autentické miesto viažuce sa k tragickému obdobiu riešenia židovskej otázky na Slovensku počas 2. svetovej vojny. Žiaci si mali možnosť pozrieť vystavené dobové dokumenty, fotografie a predmety súvisiace s prenasledovaním Židov na území Slovenska. Rozšírili si poznatky o našej histórii i tom, aká nevyhnutná je tolerancia a rešpekt k ľuďom rôznych národnostných skupín. Pán sprievodca sa rozlúčil so žiakmi vetou, aby sa nikdy počas svojho života nemuseli báť o svoj vlastný život, ani o život svojich blízkych.