Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia 17.3. 2023 - ŽST Púchov a 28.3. 2023 - ŽST Čierna n/ Tisou
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 17.3.2023 sa žiaci zúčastnili exkurzie na CRD Púchov. Žiaci sa oboznámili s elektronickým zabezpečovacím zariadením SIMISW, s obsluhou a rozdelením jednotlivých železničných staníc ku konkrétnym pracoviskám na centre riadenia dopravy, s prvkami a s obsluhou zabezpečovacieho zariadenia. Na koniec si pozreli obsluhu oznamovacieho zariadenia INNIS.    Dňa 28.3.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v ŽST Čierna nad Tisou, kde sa oboznámili s jednotlivými pracoviskami v ŽST, prezreli si koľajisko, portálové žeriavy, prácu v zriaďovacej stanici  s reléovým staničným zabezpečovacím zariadením u výpravcov a u  signalistov na spádovisku si pozreli posun a používanie brzdových zariadení. Nakoniec sa oboznámili s prekladaním vozňov širokého rozchodu na normálny rozchod. Pozreli sme sa, kde sa nachádza nultý kilometer, výklopník sypkých materiálov a štátna hranica s Ukrajinou.