Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia 2.2. 2023 - Prekladisko TIP Žilina Teplička a ŽST Žilina Teplička
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 2.2.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie na prekladisku TIP Žilina Teplička a ŽST Žilina Teplička. Oboznámili sa s prácou na prekladisku a s jednotlivými pracoviskami na ňom. Prezreli si opravu kontajnera, koľajisko, prekladače kontajnerov a portálové žeriavy. V ŽST Teplička sa žiaci oboznámili  s prácou v zriaďovacej stanici, s elektronickým zabezpečovacím zariadením ESA a jednotlivými pracoviskami v dopravnej kancelárii, kde im zamestnanci prakticky ukázali obsluhu zabezpečovacieho zariadenia ESA. Na Spádovisku Váh sa žiaci oboznámili  s prácou na spádovisku, posunom a používaním brzdových zariadení.