Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia 17.2. 2023 - ŽST Párnica
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
  Dňa 17.2.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v ŽST Párnica, kde im výpravkyňa predviedla postup na príprave vlakovej cesty a postavenie vlakovej cesty na elektromechanickom staničnom zabezpečovacom zariadení. Žiaci si vyskúšali prestavenie výhybky pomocou páky. Na stavadle im vysvetlil signalista postup stavania vlakovej cesty.