Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia v Divadle P.O.Hviezdoslava
 Mgr. A. Mrázová
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Žiaci 1. ročníka Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekope sa dňa 22.03.2023 zúčastnili baletného predstavenia P.I.Čajkovského- Labutie jazero v Divadle P.O.Hviezdoslav v Bratislave.     Klasika ruského baletu zaujala všetkých zúčastnených, ktorí boli nadšení ladnosťou pohybu sólistov baletného súboru SND aj romantickými  tónmi melódie diela P.I. Čajkovského v krásnom prostredí novej scény Divadla P.O. Hviezdoslava.