Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia ŽST Oravský Podzámok
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 28.4.2023 sa žiaci našej školy zúčastnili exkurzie v ŽST Oravský Podzámok. Prezreli si priestory dopravnej kancelárie a ŽST Oravský podzámok spojenú s prednáškou o obsluhe staničného zabezpečovacieho zariadenia a samovratných výhybiek. Zamestnanci žiakom predviedli stavanie vlakovej cesty, obsluhu samovratnej výhybky a elektromagnetickej zámky, ktorú si žiaci vyskúšali.