Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia IAS FEIT ŽU Liptovský Mikuláš
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   V pondelok 25. marca 2018 sa trieda IV. A zúčastnila exkurzie v Inštitúte Aurela Stodolu Fakulty elektrotechniky a informačných technológií Žilinskej univerzity v Liptovskom Mikuláši. Žiaci boli informovaní o možnostiach štúdia na elektrotechnickej fakulte a hlavne s ponukou bakalárskeho štúdia v študijnom programe Digitálne technológie, ktorý sa ako jediný študuje v Liptovskom Mikuláši. Po tomto úvode sa rozdelili do troch skupín, aby sa zúčastnili experimentálnych meraní. Postupne sa jednotlivé skupiny vystriedali na troch pracoviskách: 1. Meranie a vyhodnocovanie parametrov slnečných kolektorov. 2. Spracovanie akustických signálov. 3. Prepínanie v optických sieťach. Pri presune medzi jednotlivými pracoviskami si žiaci pozreli výstavu panelov zobrazujúcich rôzne spôsoby výroby elektrickej energie. Samotné merania boli veľmi zaujímavé, ale najväčší úspech mal lektor pri spracovaní akustických signálov, keď zahral našim študentom na husliach. Ďakujeme lektorom Inštitútu Aurela Stodolu za zaujímavý pracovný deň a dúfame, že to nebolo posledné stretnutie v rámci spolupráce medzi strednými a vysokými školami.
Ing. Želmíra Abrosimovová a Ing. Katarína Lengyelová