Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia Horná Orava
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 12.júna 2023 sa žiaci I. ročníka Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekope zúčastnili exkurzie Za poznaním autorov hornej Oravy, kde sa prostredníctvom inštruktora zoznámili s hájovňou, kde sa narodil Milo Urban, predstaviteľ medzivojnovej prózy v slovenskej literatúre, jeho životom a dielom; s dielom P. O. Hviezdoslava - Hájnikova žena a aj so zaujímavosťami jej vzniku.    Náš záujem smeroval aj do Múzea P.O. Hviezdoslava, kde žiaci videli expozíciu o živote a diele slovenského realistického autora, ktorá bola vytvorená k 100. výročiu jeho úmrtia. Zaujímavé sprievodné slovo dotvorilo veľmi pekný zážitok z celého dňa.