Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia do Múzea holokaustu v Seredi 18.11.2019
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Odbor školstva a športu umožnil pedagógom základných a stredných škôl v žilinskom samosprávnom kraji bezplatne sa zúčastniť na prednáške a exkurzii v múzeu židovskej kultúry v Seredi. Túto možnosť využila aj naša škola v rámci skvalitňovania výučby predmetov dejepisu a občianskej náuky.      Múzeum sa nachádza v priestoroch, kde bol počas II. svetovej vojny vybudovaný pracovný a neskôr aj koncentračný tábor pre židovské obyvateľstvo. Bol to jeden z troch pracovných a koncentračných táborov vybudovaných na Slovensku počas vojny. Je to jedno z autentických miest, ktoré nám dodnes pripomína tragické riešenie židovskej otázky v slovenských dejinách.    V rámci expozície sú vystavené rôzne fotografie, predmety a dobové dokumenty, ktoré súvisia s masovým prenasledovaním Židov počas vojny a dokumentujú ich kruté životné osudy. Jedným z mnohých vystavených artefaktov je aj zrekonštruovaný dobytčí vagón, v ktorom deportovali tisíce Židov z tohto pracovného táboru do koncentračného tábora v Auschwitzi.    Múzeum holokaustu v Seredi má okrem stálej expozície pripravené pre návštevníkov aj rôzne prednášky a videá. Tie približujú nielen neľahké postavenie a krutý osud židovského obyvateľstva počas vojny, ale aj konkrétne životné príbehy preživších.
Mgr. Lucia Uhliariková