Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia Dopravné múzeum Bratislava
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 16.6.2023 sme sa so žiakmi I.NDE triedy zúčastnili exkurzie v Dopravnom múzeu v Bratislave. Bolo to veľmi zaujímavé a inšpiratívne, nakoľko bola obsiahnutá všetka doprava a jej história.