Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia 2.2. 2023 - ŽST Čadca
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 14.2.2023 sa žiaci v rámci projektu zúčastnili exkurzie v ŽST Čadca, kde sa najskôr oboznámili s organizáciou vlakovej dopravy v pohraničnej prechodovej stanici, spoluprácou výpravcov ŽSR a ČD, pozreli si prácu na jednotlivých pracoviskách a obsluhu zabezpečovacieho zariadenia ESA a prácu operátorky. Nakoniec sa oboznámili s prácou návestného majstra  na najnovšom staničnom zabezpečovacom zariadení ESA.