Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia British Council
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
  V rámci projektu Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na SOŠD a vďaka podpore Európskeho sociálneho fondu sa žiaci I.A a III.BCM triedy zúčastnili na exkurzii v Krajskej knižnici v Žiline, kde sídli aj pobočka British Council na Slovensku. Čakali nás tam zaujímavé prednášky, diskusia a vedomostné súťaže na tému Veľká Británia, Londýn, či kráľovská rodina v anglickom i slovenskom jazyku. Slnečné počasie sme využili aj na náučnú prechádzku a pripomenuli sme si významné osobnosti slovenskej histórie pri pamätníkoch a sochách ako napr. Anton Bernolák, či Ľudovít Štúr.
Mgr. Taldová, Mgr. Chovancová, Mgr. Šucha