Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Bosakov deň 2019 v Žilinskom samosprávnom kraji
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
    25.2.2019 sa v priestoroch Strednej odbornej školy dopravnej v Martine- Priekope konal Bosakov deň v Žilinskom samosprávnom kraji. Podujatie sa konalo v rámci projektu „ Rok Michala Bosaka, americko- európskeho bankára a mecenáša vzdelania“ pri príležitosti 150. výročia jeho narodenia. Nad celým projektom prevzal záštitu predseda vlády Slovenskej republiky Peter Pellegrini. V úvode podujatia sa slova ujal Ing. R. J. M. Bosak, ktorý zoznámil prítomných so životom a dielom Michala Bosaka, s jeho pracovitosťou, nezlomnosťou, kedy ako mladý Slovák prišiel do Ameriky, šikovnosťou a zodpovednosťou sa vypracoval na obratného finančníka , ktorý bol neskoršie ochotný pomáhať svojim rodákom v oblasti finančníctva aj vzdelávania. V Bosákovom dni Žilinského samosprávneho kraja sme si vypočuli aj prácu Natálie Škutovej, žiačky II. ročníka SOŠD, odbor komerčný pracovník v doprave,  ktorá sa v II. ročníku slovensko-českej súťaži Bosakova škola 2019 na tému Naša škola  zaradila medzi desať najlepších prác v kategórii stredných škôl Slovenska. Vedúcou učiteľkou práce bola Mgr. A. Mrázová. V ďalšej časti sa hostia a žiaci  zoznámili s prvkami finančníctva popretkávanými spomienkami z vlastného profesionálneho života R.J.M. Bosáka  a  radami , v  ktorých  ich motivoval pracovať na sebe, vytvoriť zaujímavý projekt z rôznych oblastí života- čiže ísť si za svojím cieľom zodpovedne a kreatívne.   Veríme, že mladých ľudí projekt osloví a sami budú hľadať možnosť inšpirovať sa a nakoniec vytvoriť projekt, ktorý im zmení život, vytvorí osobnosť vo zvolenom odbore.
Mgr. Anna Mrázová