Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Beh do Strečnianskych schodov 12.5.2023
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Dňa 12.5.2023 sme sa zúčastnili 26. ročníka súťaže BEH DO STREČNIANSKYCH HRADNÝCH SCHODOV. Išlo o čo najrýchlejšie vybehnutie 151 schodov vedúcich z parkoviska pod hradom až ku hradu. Z našich žiakov sa najlepšie vo svojej kategórii mládeže umiestnil Jozef Špirko z II.AOC, ktorý skončil na krásnom 11. mieste časom 0:42,81 a tým za prvým pretekárom zaostal o 4,71s sekundy. V kategórii mužov sa najlepšie umiestnil náš žiak Milan Lesay zo IV.A, ktorý s časom 0:49,57 zaostal za vedúcim pretekárom o 14,96 sekundy a tým sa umiestnil na 9. mieste. Gratulujeme a ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu školy.