Stredná odborná škola dopravná

SPOLUPRACUJEME
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Srdečne blahoželáme!
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.
„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť”
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08 tel.: 043/4281 486, e-mail: sosdmt@sosd.sk Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
Kysucké múzeum, ktoré spravuje Historickú lesnú úvraťovú železnicu vo Vychylovke hľadá kandidátov na obsadenie týchto pracovných pozícií:
EduID školy: 100008085
Oceňovanie pedagógov ŽSK 2022 Dňa 7. apríla 2022  bolo pri príležitosti Dňa učiteľov  Žilinským samosprávnym krajom v Žiline udelené ocenenie učiteľom  za ich obetavú a výnimočnú prácu. Medzi 30 ocenenými pedagógmi bola aj naša pani riaditeľka PhDr. Jarmila Matejčíková.
 Podmienky prijímacieho konania na šk. rok 2023/2024
Deň otvorených dverí spojený s fotografickou súťažou 8.10.2022
135 ročná - Stále mladá a inšpiratívna SOŠD v Martine-Priekope      Dňa 9. septembra 2022 sa uskutočnili oslavy 135. výročia založenia Strednej odbornej školy dopravnej v Martine-Priekope. SOŠD privítala na svojej pôde predsedníčku ŽSK pani Eriku Jurinovú, poslancov Žilinského samosprávneho kraja, primátora mesta Martin pána Jána Danku, primátora mesta Vrútky pána Branislava Zacharidesa, riaditeľa OŠaŠ ŽSK pána Ľuboša Berešíka, generálneho riaditeľa sekcie vodnej dopravy pána Tomáša Kalinu, riaditeľku odboru vzdelávania pani Csillu Krnáčovú z MDaV SR a prodekanku pre vzdelávanie ŽU pani Katarínu Valáškovú.       Potešila nás prítomnosť najvyšších predstaviteľov a zástupcov firiem a zväzov, s ktorými spolupracujeme v oblasti vzdelávania: predsedu  predstavenstva a generálneho riaditeľa Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia pána Romana Gonu, námestníka generálneho riaditeľa pre ľudské zdroje Železníc Slovenskej republiky pána Komárňanského, vzácnych zástupcov zamestnávateľských zväzov a združení, zástupcov partnerských firiem a ďalších hostí – riaditeľov stredných škôl a zástupcov štátnych a spoločenských organizácií.       Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa, centrum odborného vzdelávania a prípravy pre dopravu, pošty a telekomunikácie, 135 ročná oslávenkyňa - hľadí dopredu a vytvára  podmienky k experimentálnemu overovaniu odboru mechanik železničnej prevádzky a rušňovodič pre žiakov celého Slovenska.            Želáme jej veľa úspechov, pedagogickým aj nepedagogickým pracovníkom neustálu inšpiráciu. Veríme, že nové odbory zaujmú našich budúcich žiakov, ktorí si budú môcť splniť svoje sny.
Akcia Študuj dopravu 2022 pod záštitou ministerstva dopravy      Ako každý rok 8. septembra, aj tohto roku naša škola pod záštitou Ministerstva dopravy organizovala akciu Študuj dopravu. Zamestávatelia a školy prezentovaly svoje činnosti zamerané na dopravu, pošty a telekomunikácie.      Akcie sa zúčastnilo veľké množstvo záujemcov o štúdium prezentovaných odborov.