Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
EduID školy: 100008085
„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť”
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08 tel.: 043/4281 486, e-mail: sosdmt@sosd.sk Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Máte záujem overiť si svoju kvalifikáciu? My Vám ponúkame: Kvalifikácie v oblasti dopravy: Skladový majster (vedúci skladu); Administratívny pracovník v logistike; Technik vozového parku; Pracovník v sklade (skladník); Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant); Mechanik, opravár železničných koľajových vozidiel a traťových strojov; Manažér v mestskej hromadnej doprave; Doručovateľ zásielok, poštár; Dispečer, výpravca mestskej hromadnej dopravy; Pracovník pri priehradke na pošte; Triedič zásielok. Kvalifikácie v oblasti elektrotechniky: Prevádzkový elektrikár; Elektromontér a opravár elektrického vedenia (nízke napätie); Elektrotechnik spotrebnej techniky; Montážny pracovník v elektrotechnickej výrobe; Operátor v elektrotechnickej výrobe.
Pridaj sa k nám a študuj nové odbory
SPOLUPRACUJEME
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
Darujte nám 2% z Vašich daní
Pomaturitné štúdium
Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 2. kolo