Stredná odborná škola dopravná

SPOLUPRACUJEME
Motivačné štipendium
23,99€ do 62,37€ / mesiac podľa prospechu žiaka
Srdečne blahoželáme!
Počet štátnych žiakov
2697 K
mechanik elektrotechnik
komerčný pracovník v doprave
bezpečnostné systémy v doprave a priemysle
Počet žiakov SDV
12
4
9
18
2
0
Názov študijného odboru
Kód odboru
3759 K
2684 K
operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
8
0
3758 K
Počet žiakov SDV
30
6
9
8
Počet štátnych žiakov
2683 H 11
elektromechanik - silnoprúdová technika
mechanik opravár koľajové vozidlá
manipulant poštovej prevádzky a prepravy
Počet žiakov SDV
2
4
0
10
2
5
Názov učebného odboru
Kód odboru
2466 H 10
3763 H
železničiar
0
3
3762 H
Počet žiakov SDV
12
6
5
3
mechanik železničnej prevádzky
3770 H
2
4
6
Úradné hodiny počas prázdnin V termíne 25. 7. - 5. 8. 2022  bude celoškolská dovolenka a škola bude zatvorená, v ostatnom termíne budú úradné hodiny každý deň  od 10.00 do 12.00 h.
riaditeľstvo školy
KONTAKT
) *
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa 043 / 428 14 86
Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Prevádzkovateľ spracováva Vaše osobné údaje v súlade s nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane osôb pri spracovaní osobných údajov a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prevádzkovateľ Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa (ďalej len prevádzkovateľ) prehlasuje, že poveril externým výkonom zodpovednú osobu na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb, čím dáva možnosť transparentne informovať o bezpečnostných incidentoch a zodpovedania akýchkoľvek dotazov a otázok zo strany dotknutej osoby.
Zodpovedná osoba:
"Ďakujeme, že aj kvôli Vašim 2% z dane sa nám darí skvalitňovať odbornú prípravu našich žiakov"
pre učebné odbory elektromechanik - silnoprúdová technika, železničiar, a pre študijný odbor operátor prevádzky a ekonomiky dopravy
Vážení rodičia, aby Vaše deti mohli aj v ďalšom školskom roku využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť známkou ISIC.
„Ty máš svoj sen a my Ti ho pomôžeme uskutočniť”
Stredná odborná škola dopravná, Martin-Priekopa, Zelená 2, 036 08 tel.: 043/4281 486, e-mail: sosdmt@sosd.sk Centrum odborného vzdelávania pre dopravu, pošty a telekomunikácie
Projekt: Zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy na Strednej odbornej škole dopravnej
Kysucké múzeum, ktoré spravuje Historickú lesnú úvraťovú železnicu vo Vychylovke hľadá kandidátov na obsadenie týchto pracovných pozícií:
EduID školy: 100008085
Oceňovanie pedagógov ŽSK 2022 Dňa 7. apríla 2022  bolo pri príležitosti Dňa učiteľov  Žilinským samosprávnym krajom v Žiline udelené ocenenie učiteľom  za ich obetavú a výnimočnú prácu. Medzi 30 ocenenými pedagógmi bola aj naša pani riaditeľka PhDr. Jarmila Matejčíková.
Počet žiakov v triedach prvého ročníka pre školský rok 2022/2023
 Výsledky prijímacích skúšok
Nadstavbové štúdium pre školský rok 2022/2023 Termíny prijímacieho  konania: I.  termín 24. jún 2022 (piatok) II. termín 25. august 2022 (štvrtok)
 Výsledky prijímacích skúšok II. kola