Stredná odborná škola dopravná
SOŠD - 2010
Zmluvy
022/2011 (16.2.2011) Zmluva o dielo medzi SOŠD a Roman Gábriš (zabezpečenie rekvalifikácie)
023/2011 (16.2.2011) Zmluva o dielo medzi SOŠD a Jaroslav Štrbák (zabezpečenie rekvalifikácie)
024/2011 (24.2.2011) Zmluva o nájme pozemku medzi SOŠD a Mountfield SK, s.r.o.
026/2011 (24.2.2011) Zmluva o nájme pozemku medzi SOŠD a Mountfield SK, s.r.o.
028/2011 (10.3.2011) Zmluva o výpožičke medzi SOŠD a Obvodný úrad Martin.
a
b
c
d
031/2011 (23.3.2011) Zmluva o poskytovaní el. hlasovej služby Žilinský samosprávny kraj
a
b
040/2011 (25.5.2011) Kúpna zmluva medzi KIA Motors Slovakia s.r.o. a SOŠD
009/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ing. Ján Mihaľ
a
b
010/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Peter Seman
a
b
011/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ivan Bratkov
a
b
015/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ján Čeman
a
b
017/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Peter Sliačan
a
b
019/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Pavol Stašák
a
b
042/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Jozef Fekete
a
b
043/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Marian Bystřický
a
b
012/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a fi.Attack
016/2011 (01.4.2011) Zmluva o prenájme telocvične medzi: SOŠD Martin-Priekopa a JUDr. Peter Sivoň
018/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Stanislav Šaštinský
061/2011 (31.8.2011) Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi SOŠD a Martina Tolnayová, Kozmetika Tina
a
b
c
d
e
f
014/2011 (01.4.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Jozef Gallo
131/2007 (16.9.2011) Dodatok k zmluve č.131/2007 medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Súkromné gymnázium v Bratislave
129/2011 (29.9.2011) Zmluva o nájme nebytových priestorov medzi SOŠD a AMOS IKC s.r.o. Vrútky
a
b
c
161/2011 (30.9.2011) Zmluva o dielo medzi SOŠD a DUMONT s.r.o. Martin
a
b
a
b
a
b
c
a
b
c
a
b
c
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
a
b
c
013/2011 (10.1.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Jan Vyletel
a
b
020/2011 (10.1.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Peter Čižmár
a
b
033/2011 (01.2.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Marek Makovník
a
b
041/2011 (01.7.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Tomáš Parigal
a
b
044/2011 (01.8.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Martin Parigal
a
b
045/2011 (01.7.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Milan Bubelíny
a
b
046/2011 (01.7.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Miroslav Laurenčík
a
b
047/2011 (01.7.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ján Pavľak
a
b
048/2011 (01.8.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Róbert Luptovský
a
b
049/2011 (01.8.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Stanislav Makula
a
b
050/2011 (01.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Štefan Németh
a
b
051/2011 (01.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Milan Buška
a
b
052/2011 (01.1.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Bc. Štefan Sepéši
a
b
053/2011 (16.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Jozef Schnek
a
b
054/2011 (02.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Róbert Funiak
a
b
055/2011 (12.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ing. Jaroslav Holec
a
b
056/2011 (01.8.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Marcel Žák
a
b
057/2011 (29.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ján Pejskar
a
b
059/2011 (01.2.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Andrej Mikula
a
b
060/2011 (01.2.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Michal Gábor
a
b
134/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Peter Seman
a
b
135/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ján Mihaľ
a
b
136/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ján Čeman
a
b
138/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ivan Bratkov
a
b
140/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Dušan Minarčík
a
b
141/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Pavol Stašák
a
b
142/2011 (2.10.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Štefan Németh
a
b
144/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Martin Brija
a
b
149/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Róbert Funiak
a
b
151/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Stanislav Makula
a
b
155/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Erik Tomko
a
b
156/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Alojz Duraj
a
b
157/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Peter Sliačan
a
b
150/2011 (31.10.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Jomaš s.r.o.
a
b
143/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Marcel Žák
a
b
152/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Milan Buška
a
b
153/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Tomáš Parigal
a
b
154/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Martin Parigal
a
b
160/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Stanislav Šaštinský
a
b
165/2011 (6.11.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ivan Muránsky
a
b
137/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Jozef Gallo
a
b
139/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Attack s.r.o.
a
b
185/2011 (21.11.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Jaroslav Ertl
a
b
c
d
170/2011 (30.11.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Jozef Honko
a
b
180/2011 (30.9.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Cvč Domino
a
b
187/2011 (07.12.2011) Zmluva o nájme pozemku medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Pavol Moskal
a
b
c
173/2011 (30.11.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a František Pončák
a
b
167/2011 (09.11.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Vendelín Baran
a
b
168/2011 (30.09.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Miroslav Laurenčík
a
b
171/2011 (30.09.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Ján Pavľak
a
b
002/2011 (07.12.2011) Zmluva o údržbe a servise medzi SOŠD a XPS Xerox Martin
a
b
c
d
189/2011 (15.11.2011) Zmluva o dielo medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Rozvojová agentúra ZASK
a
b
c
174/2011 (06.12.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Vladimír Ubrnkovič
a
b
169/2011 (13.11.2011) Zmluva o ubytovaní medzi: SOŠD Martin-Priekopa a Michal Binder
a
b