Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
ŽIACI, KTORÍ PROSPELI S VYZNAMENANÍM: 1. Milan Kopanica 2. Samuel Majer 3. Andrej Brisuda 4. Alex Neuschel 5. Laura Oravcová 6. Eva Janešíková 7. Renáta Mackovčáková ŽIACI, KTORÍ DOSIAHLI ÚSPECHY V SÚŤAŽIACH A ZÁUJMOVÝCH AKTIVITÁCH: Michal Valko   1. miesto v propagačnej kategórii v krajskom kole ENERSOL Andrej Brisuda   2. miesto v propagačnej kategórii v krajskom kole ENERSOL Peter Marček   2. miesto v propagačnej kategórii v krajskom kole ENERSOL Timea Martinkovičová  2. miesto v regionálnom kole fotografickej súťaže AMFO 2017 Cabada, Čeman, Petrovič, Rohoň, Slivoň, Urbaník, Vaňko, Turňa, Murčo    4. miesto v celoslovenskej prezentačnej výstave „Mladý tvorca“ v súťaži „Maják pre dopravu“ organizovanej Ministerstvom dopravy SR Michal Janík „Priechody bez nehody“ vyžrebovaný výherca splavu Váhu na rafte pre triedny kolektív René Gabaj  3. miesto v celoslovenskom kole súťaže Techpédia Monika Boďová  1. miesto v regionálnej literárnej súťaži Turiec maľovaný Radovan Hanko  2. miesto v regionálnej literárnej súťaži Turiec maľovaný
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa