Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Úspechy žiakov v súťaži ZENIT na krajskom kole ZENIT 2008
Fotogaléria Fotogaléria
    Dňa 04. 12. 2008 sa študenti Strednej odbornej školy v Martine – Priekope - Maroš Hanzel /4.A/ a Juraj Skorčík /3.A/ zúčastnili krajského kola súťaže ZENIT, ktorá sa uskutočnila v Strednej odbornej škole v Kysuckom Novom Meste.      Študenti si zmerali sily v teoretickej a praktickej časti odborných predmetov a v náročnej konkurencii potvrdili svoje kvality. V oblasti mikroelektroniky B obsadil Maroš Hanzel 3. miesto /1. a 2. miesto získali študenti domácej SOŠ/ a Juraj Skorčík skončil na peknom 7.mieste z 12 súťažiacich.      Študentom gratulujeme a veríme, že v budúcom ročníku ZENIT dokážu svoje vedomosti rozšíriť a so cťou reprezentovať Strednú odbornú školu v Martine – Priekopa.      Poďakovanie patrí aj pedagógom, ktorí ochotne venovali svoj čas príprave mladých odborníkov - Ing. P. Štyriakovi a Ing. Abrosimovovej.
  Mgr. Anna Mrázová SOŠ Martin - Priekopa
    Združená stredná škola dopravná v Martine – Priekopa si v roku 2007 pripomína 120. výročie vzniku. Prezentáciou v súťaži ZENIT chcú vyjadriť pedagógovia aj študenti úctu predchodcom, ktorí vytvorili podmienky pre ich ďalší rast a vývin. V rokoch 2005 a 2006 bola ZSŠD spoluorganizátorom krajského kola súťaže, nezabudneme na zručnosti a schopnosti našich študentov – Ladislav Putera – 1. miesto v kraji a 4. miesto v celoslovenskom kole súťaže ZENIT v Mikroelektronike, 1. miesto Dominika Katrenčíka v krajskom kole a účasť v celoslovenskom kole menovanej súťaže v oblasti Strojárstva a ďalšie úspechy. Školské kolo súťaže ZENIT sa uskutočniloV ZSŠD v Martine - Priekope v dvoch etapách. Prvá časť – sa uskutočnila 19.10. 2007 - bola testovaním odborných znalostí a druhá časť – 30.10. 2007 - sa venovala preverovaniu praktických schopností a zručností. Študenti mali vytvoriť návrh plošného spoja elektronického zariadenia s použitím počítačovej techniky SWEAGLE alebo FORMICA a následne realizovať montáž elektronickej zostavy v dielni elektroniky. Koordinátorom školského kola súťaže bola Ing. Viera Žemberová – zástupkyňa riaditeľa školy. V sekcii Mikroelektronika predsedal Ing. Peter Štyriak, ktorý pri hodnotení prác študentov spolupracoval s členmi hodnotiacej komisie. Tvorili ju: Ing. Abrosimovová Želmíra, Ing. Nemcová Mária, Jurčacko Ladislav  a Jurčacko Dušan. Po analýze prác študentov stanovila hodnotiaca komisia nasledujúce poradie: 1. miesto Palovič Ľuboš, 2. miesto Hanzel Maroš  3. miesto Janík Martin. Združenú strednú školu dopravnú budú v krajskom kole súťaže ZENIT reprezentovať študenti Ľ. Palovič a M. Hanzel. Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov.
  Mgr. Anna Mrázová SOŠ Martin - Priekopa
Úspechy žiakov v súťaži ZENIT na krajskom kole ZENIT 2007
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa