Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Úspechy žiakov - SOČ 2014 na SOŠ dopravnej Martin-Priekopa
Fotogaléria Fotogaléria
Školské kolo SOČ na SOŠ dopravnej v Martine – Priekope sa konalo 14.2.2014.
V odbornej komisii pracovali: Ing.Lengyelová Katarína Ing.Štyriak Peter Ing.Denko Milan Ing.Abrosimovová Želmíra Súťažilo sa v štyroch odboroch : Učebné pomôcky, Životné prostredie, Elektrotechnika a hardware a Voľný čas. Školského kola sa zúčastnilo 10 žiakov našej školy. Práce boli na veľmi vysokej úrovni a žiaci predviedli svoje zručnosti a preukázali veľmi dobré vedomosti v oblastiach, ktoré si vybrali pre spracovanie svojich prác. Tri práce boli vyhodnotené ako veľmi dobré a boli doporučené na postup do Okresného kola, ktoré sa konalo na SPŠ v Martine dňa 13.3.2014. Jednalo sa o práce: Solárne kolektory – M. Burin, P. Lipták PICKIT programátor – L. Drgoň Farebná hudba – M. Burin a P. Lipták V okresnom kole sa práca Farebná hudba umiestnila na 3. mieste a práca PICKIT programátor na 4. mieste. Chceme všetkým žiakom, ktorí robia vo svojom voľne niečo navyše, mimo svojich vyučovacích hodín, poďakovať za účasť a reprezentáciu našej školy. Ing. Abrosimovová Želmíra Metodik SOČ na SOŠ dopravnej v Martine - Priekope
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa