Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Oblastné kolo súťaže Autoopravár Junier Castrol 2012 v Strednej odbornej škole dopravnej v Martine-Priekope
     Stredná odborná škola dopravná v Martine - Priekope patrí medzi pilotné školy Združenia automobilového priemyslu a je podporovaná Cechom predajcov a autoservisov SR. Dňa 14. marca 2012 bola poverená organizáciou oblastného kola súťaže Autoopravár Junior Castrol v stredoslovenskom kraji.    Cieľom súťaže Autoopravár Junior Castrol je podporiť "remeslo", skvalitniť vzdelávanie odboru autoopravár a rozvíjať vzťahy medzi školou a praxou. Garantom súťaže je Cech predajcov a autoservisov Slovenskej republiky v spolupráci zo Združením automobilového priemyslu SR a Ministerstvom školstva SR.     Oproti minulému roku došlo k zmenám pravidiel súťaže v tom zmysle, že sa upustilo od testovania žiakov v oblastnom kole. Testovanie on line umožnilo preveriť vedomosti žiakov vo všetkých školských kolách Slovenska súčasne v elektronickej podobe.      Do oblastného kola postúpilo z každého školského kola šesť žiakov v súťaži autoopravárov, traja v súťaži autokarosárov a traja autolakovníci. Súťažiaci si zmerali sily v menovaných odboroch s nasledovnými výsledkami: Autoopravár 1. Michal Pekár      2. Marek Pekár     3. Patrik Stupka   4. Igor Riečičiar       5. Jozef Pavolka                 6. Juraj Olexa          Autokarosár 1. Lukáš Božík 2. Juraj Hložný   3. Kevin Urban  4. Peter Ďurček   5. Michal Štefánik 6. Tomáš Cibulka Autolakovník 1. Ján Hujo                2. Branislav Sedliak     3. Lukáš Golas       4. Patrik Szabó            5. Mário Dubovec                                                                                                        Víťazom gratulujeme a postupujúcim želáme veľa úspechov v celoštátnej súťaži.                                                 Mgr. Mrázová Anna, SOŠD  Martin 
SOŠ Robotníka Žilina SOŠ Robotníka Žilina SOŠD Martin - Priekopa Spojená Škola Martin SOŠD Martin - Priekopa SOŠD Martin - Priekopa SOŠD
SOŠD Martin - Priekopa SOŠ Robotníka Žilina SOŠD Martin - Priekopa SOŠ Robotníka Žilina SOŠD Martin - Priekopa SOŠ Robotníka Žilina
SOŠ Robotníka Žilina SOŠ Robotníka Žilina Dopravná akadémia Žilina SOŠ Robotníka Žilina Dopravná akadémia Žilina
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa