Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Súťaž ŽSK odboru školstva  MLADÝ VEDEC
Odbor školstva Žilinského samosprávneho kraja vyhlásil I. ročník súťaže s názvom  "Mladý vedec ". Táto súťaž  bola určená pre žiakov 2. a 3. ročníkov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Témou súťaže bol " Vynález - Experiment -  Devíza - Akvizícia ". Úlohou žiakov bolo v elektronickej podobe zdokumentovať osobnú skúsenosť s V,E,D,A. Žiaci III.PED - Tatiana Šusteková a Peter Bátory sa tejto súťaže zúčastnili so svojou prácou v oblasti pomoci občianskemu združeniu Brieždenie, ktorú spracovávali po ekonomickej stránke podľa pokynov Ing.Haštovej Aleny a do požado- vanej podoby im ju pomohla upraviť Ing. Abrosimovová Želmíra. Dňa 22.6.2010 sa zúčastnili slávnostného vyhlasovania víťazov                                                                                                            a k peknému 3. miestu im srdečne blahoželáme.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa