Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Úspechy žiakov Strednej odbornej školy dopravnej v Martine-Priekope v súťaži Autoopravár Junior Castrol 2012
    V dňoch 28.3.-29.3. 2012 sa v Bratislave uskutočnila súťaž Autoopravár Junior 2012 Castrol, v ktorej postúpili do slovenského finále z oblastného kola súťaže 12 najlepší žiaci / a náhradník/ v kategórii autoopravár, 9 najlepších žiakov /a náhradník/ v kategórii autokarosár a 9 najlepších žiakov /a náhradník/ v kategórii autolakovník.     Strednú odbornú školu dopravnú v Martine - Priekope reprezentovali v súťaži Autoopravár Junior  v odbore mechanik a elektrikár Patrik Stupka a Juraj Pavolka( III.D) a v odbore Autoopravár Junior - karosár žiaci Lukáš Božík a Kevin Urban (III.E). L. Božík postupoval z oblastného kola súťaže z 1. miesta a K. Urban z 3. miesta. Obaja žiaci potvrdili veľmi dobrú pripravenosť a v celoštátnom kole obsadili: L. Božík - 6.miesto a K. Urban - 7.miesto.     Teší nás, že v súťaži Autoopravár Junior - mechanik a elektrikár sa nezahanbili ani naši žiaci J. Pavolka (11. miesto) a P. Stupka (12. miesto).     Oceňujeme prácu žiakov a tiež aj pedagógov, Ing. I. Kapustu - vyučujúceho odborných predmetov a majstra odborného výcviku I. Ivašku, ktorí sa venovali žiakom pri rozvíjaní ich schopností, zručností a vedomostí aj mimo vyučovacieho procesu.     Veríme, že umiestnenie našich chlapcov bude motivovať aj ďalších žiakov v úsilí rozvíjať svoje zručnosti,  vedomosti v príprave na svoje budúce povolanie.                                                                                                                   Mgr. Anna Mrázová
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa