Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Úspechy žiakov Strednej odbornej školy dopravnej v Martine-Priekope v súťaži Autoopravár Junier Castrol 2009
Súťaž odborných vedomostí a praktických zručností v učebnom odbore mechanik opravár – cestné motorové vozidlá, autoelektrikár a autoopravár – zameranie mechanik a autoelektrikár Výsledky: 1. Spojená škola, Červenej armády 25, Martin           Igor Kurhajec    112 bodov  45.min 2. SOŠ sv. Jozefa Robotníka, Saleziánska 18, Žilina   Miroslav Červinka  110 bodov  46.min 3. SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa           Tomáš Rusnák    109 bodov  54.min 4.       SOŠ dopravná, Zelená 2, Martin - Priekopa           Jaroslav Boško    107 bodov  50.min
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa