Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Krajský festival vedy a techniky AMAVET 2011
Fotogaléria Fotogaléria
Dňa 7.10 sa žiaci tretieho ročníka Strednej odbornej školy dopravnej v Martine - Priekope - Matej Sliviak a Ján Matožek zúčastnili krajského festivalu vedy a techniky v Martine. Našu školu reprezentovali s projektami Plazmová guľa a Indukčný ohrev, ktoré spracovali pod vedením  učiteliek profesných predmetov Ing. Bednárovej a Ing. Abrosimovojej. Kolektív na súťaži reprezentovali pod dohľadom garantky AMAVETu v SOŠD Ing. Cerjanovej a získali špeciálne ocenenie. Ich práce boli doporučené na celoslovenskú prehliadku vedecko - technických projektov, ktorá sa bude konať v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v Bratislave od 10.do 12. novembra 2011.
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa