Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Školský internát
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Výstava voskových figurín 19.5.2016
Palacinkový deň 27.4.2016
Beh do schodov 6.4.2016
Návšteva Turčianskej galérie v Martine 25.2.2016
V telocvični 25.11.2015
Súťaž v sudoku 19.11.2015
Spoločenské hry 5.11.2015
Čitateľský maratón v školskej knižnici 22.4.2015
Vianočný večierok 17.12.2015
Futbal, brigáda, večierok 17.12.2014
Exkurzia v SNK v Martine 20.10.2016
Vernisáž v Turčianskej galérii - Oslava karikatúry 20.10.2016
Vianočné posedenie 19.12.2016
Medovníkové kráľovstvo 7.12.2016
Beseda o škodlivosti fajčenia 21.3.2017
Vernisáž autorskej knihy 13.3.2017
Športové popoludnie spojené s opekaním -jún 2017
Vianočný večierok 19.12.2017
Stretnutie so spisovateľkou Z. Zubercovou 28.3.2017
Projekt Čistá voda Január 2018
Beseda s PPZ SR 29.1.2018
Exkurzia SNK v Martine 12.3.2018
Opekačka a športový deň 20.6.2018
Imatrikulácie v ŠI 25.9.2018
Divadlo 4.10.2018
Beseda o šikanovaní 25.10.2018
Jesenné čistenie okolia ŠI  15.11.2018
Súťaž v streľbe zo vzduchovky 26.9.2018
Exkurzia do SNK v Martine 28.11.2018
Pečenie medovníčkov 11.12.2018
Vianočný večierok 19.12.2018
Korčuľovanie 29.1.2019
Volejbalový turnaj 25.9.2019
Vernisáž T.G.Masaryk 4.2.2019
Prednáška Prvá gynekologická prehliadka 28.3.2019
Športový deň a opekačka 19.6.2019
Korčuľovanie 15.10.2019
Strelecká súťaž 26.9.2019
Exkurzia Vrútky 1.10.2019
Vernisáž 10.10.2019
Plážový volejbal 22.10.2019
Sadenie stromčekov 24.10.2019
Exkurzia SNK 19.11.2019
Jesenná brigáda 28.11.2019