Stredná odborná škola dopravná
Školský internát Ubytovanie študentov v školskom internáte
SOŠD - 2010
domov
I. kategórie:     - v modernej sedemposchodovej budove     - kapacita poschodia je 24 lôžok v trojposteľových izbách     - bunkový systém – k izbám prislúchajú sociálne       zariadenia (kúpeľňa, WC)     - študenti majú k dispozícii študovňu, klubovňu,       kuchynku na každom poschodí     - knižnicu, spoločenskú miestnosť, posilňovňu,       telocvičňu, herne     - každá izba má internetovú prípojku s možnosťou       objednať si individuálny užívateľský program     - v spoločenských miestnostiach je možnosť sledovania       programov káblovej televízie Stravovanie študentov:     - vlastná školská jedáleň s kuchyňou ponúka       celodennú stravu     - raňajky s desiatou     - obedy (možnosť výberu z dvoch hlavných jedál)     - varené večere V Školskom internáte sú ubytovaní študenti:     - SOŠD v Martine – Priekope     - BGMH v Sučanoch     - iných stredných škôl
školský internát
izba
klubovňa
kuchynka
izba
Oznámenie pre žiakov  prijatých do školského internátu SOŠ-dopravnej Martin – Priekopa v školskom roku 2014/2015 1.  Nástup do školského internátu je v pondelok 1. septembra 2014     - žiaci 1. ročníkov o 16,00 hod  /aula školy/     - žiaci starších ročníkov od 18,00 – 20,30 hod. 2. Žiaci, ktorí do 08. 09. 2014 nenastúpia do ŠI a svoju     neprítomnosť neospravedlnia, ich miesta budú poskytnuté     žiakom, ktorí z dôvodu nedostatku ubytovacej kapacity     neboli prijatí do ŠI.      Zohľadňovať budeme ročníky, školy a pohlavia.