Stredná odborná škola dopravná
SOŠD - 2010
domov domov
Projekt  -  Škola v praxi, prax v škole...