Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Projekt: Erasmus+
V roku 2017 sa naša škola prostredníctvom projektového tímu v zložení Ing. S. Klencová, Ing. M. Denko, Bc. D. Striško a Mgr. V. Kolesárová zapojili do projektu organizovaného po záštitou Erasmus + - výmenné stáže, prostredníctvom ktorého sa 20 žiakov našej školy zúčastní programu v Olomouci v Českej republike. Prvý turnus sa uskutoční v novembri 2017 a druhý vo februári 2018. Do tohto projektu boli žiaci vyberaní  na základe výchovno-vzdelávacích výsledkov i na základe motivačných listov, ktoré posielali svojim pedagógom, ktorí ich ohodnotili. Počas dvojtýždňovej stáže budú mať žiaci možnosť pracovať v českých firmách ČSA Logistik, Fee Transport, DPMO a na Magistráte mesta Olomouc. V poobedňajších hodinách im pedagogický dozor pripravil mnoho zaujímavých činností, ktoré rozšíria ich rozhľad či už v oblasti kultúry, alebo prispejú k utužovaniu vzájomných vzťahov. Nám už ostáva iba popriať vybraným žiakom, aby sa im darilo a aby získané skúsenosti zúročili vo svojom ďalšom živote.