Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
O pojekte Comenius multilaterálne partnerstvá Comenius 2
Challenge, Self-confidence, Initiative in Europe
Partnerské krajiny:
FREYBURG, NEMECKO:
LUBLINIEC, POĽSKO:
VILA FRANCIA, PORTUGALSKO:
FREISTADT, RAKÚSKO:
Comenius    "Tastes of Europe" V tomto školskom roku 2010/2011 naša škola zahájila nový projekt Comenius. Cieľom Školského partnerstva je posilniť európsku dimenziu vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadnárodnej spolupráce medzi školami Poľska, Rakúska, Nemecka, Slovenska, Portugalska a Talianska. Projekt umožňuje učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a učiteľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. Partnerstvo bude trvať dva roky. Našim spoločným cieľom je pracovať na téme slobodných miest v Európe, vytvoriť kuchársku knihu s receptami typickými pre jednotlivé krajiny, vytvoriť umelecké predmety a taktiež uskutočniť športové súťaže.
Piate projektové stretnutie Piate projektové stretnutie sa konalo v talianskom meste Burgio v dňoch 25.3.2012 - 30.12.2012. Stretnutia sa zúčastnili všetky partnerské krajiny. Cieľom stretnutia bolo prezentovať Power Pointové prezentácie o slobodných mestách. Slovensko bolo reprezentované slobodným mestom Kremnica. Talianski partneri nám ukázali svoju školu, mesto a okolie mesta. Navštívili sme aj Údolie chrámov. Ostali nám krásne spomienky na projektové stretnutie.
Šieste projektové stretnutie Posledné projektové stretnutie sa konalo v Nemecku v meste Freyburg v dňoch 10.6.2012 - 13.6.2012. Zúčastnili sa ho iba učitelia. Cieľom stretnutia bolo vyplniť spoločnú časť záverečnej správy a vyhodnotiť projekt Comenius. Poľskí partneri priniesli na stretnutie výtlačky našej spoločnej Kuchárskej knihy.  Rozlúčkovým večierkom sme ukončili našu dvojročnú spoluprácu. Ďakujeme všetkým partnerom za spoluprácu a všetkým žiakom a učiteľom našej školy za vynaložené úsilie pri práci na projekte.                                                                                                                         Tatiana Otrubová