Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Prehliadka školy - odborný výcvik - elektrodielne slaboprúd
Vyrobiť si vlastný zosilňovač, stabilizovaný zdroj napätia či miniatúrny rádioprijímač je veľkým lákadlom pre mladých, nádejných elektronikov. Postupom času sa dostávajú od jednoduchých zapojení ku tým zložitejším. Každý pri tom môže nájsť kúsok seba a tí najvytrvalejší aj celoživotnú záľubu, alebo zamestnanie.
Pracovisko praktického vyučovania - dielne slaboprúd - tvoria štyri samostané pracoviská, každé pre max. 10 žiakov.
Každej samostatnej práci predchádza teoretická príprava žiakov.
Okrem stavby elektronických zariadení sa žiaci oboznamujú aj so základnými postupmi pri opravách spotrebnej elektroniky.
Rovnako dôležité je pre nich naučiť sa pracovať so zariadeniami, pri ktorých hrozí nebezpečenstvo úrazu vysokým napätím.
Pre elektronika je veľmi potrebná zručnosť stavbe elektronických zariadení, pri čítaní schém, zapájaníi oživovaní elektronických zariadení.