Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Ponuky a služby
Ponúkame opravy a výrobu v profesii: Strojárstvo: -  práce na výstredníkovom lise - ohraňovanie do 300 mm, hr. plechu 2mm -  strihanie - strojové nožnice do hr. plechu 4 mm, L - 2 000 mm -  ohýbanie - hr. 2 mm, L - 2 000 mm -  vŕtanie otvorov -  výroba plotových dielcov -  drobné zámočnícke práce:                     -  pánty na brány                     -  kryty na plotové rúry do ? 100 mm aj s príchytkami                     -  krbové súpravy - tvar a uloženie podľa požiadavky Elektrotechnika: -  previnutie transformátora do 500 VA -  previnutie asynchrónnych motorov do 5 kW -  odstránenie porúch po revízii elektrických zariadení -  elektrické inštalácie a prípojky -  opravy elektrických spotrebičov (elektrické časti, nie mechanické) -  kontrola a oprava nabíjačiek Služby: -  prenájom jedálne a zasadačky (auly, s možnosťou ubytovania a stravy)    na organizovanie školení, charity, spoločenských  posedení a podujatí -  prenájom telocvične  (volejbal, basketbal, hádzaná, futsal) -  prenájom multifunkčného ihriska (volejbal, basketbal, hádzaná, futbal)  -  možnosť stravovania v SOŠD Martin-Priekopa Informácie nájdete na tel. č. 4281 486 kl. 34
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa