Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Župná kalokagatia
Župná kalokagatia 28.5.2015
Župná kalokagatia 26.5.2016
Župná kalokagatia 2011
Župná kalokagatia 21.6.2013