Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity 2010- 2011
Futbalový turnaj (26.5.2011)
Počas 3.Turčianskeho autosalónu - Junior organizovala komisia telesnej výchovy futbalový turnaj chlapcov stredných škôl  o "Putovný pohár Cechu predajcov a autoservisov SR".      Tretieho ročníka sa zúčastnilo sedem družstiev, ktoré viedli vzájomné zápasy v skupinách. Do semifinále postúpili z každej skupiny dve najlepšie družstvá. Finálové zápasy rozhodli o nasledovnom poradí: 1. miesto - Spojená škola Martin 2. miesto - SPŠ Martin 3. miesto - SOŠD Martin - Priekopa 4. miesto - Gymnázium J.Lettricha Martin                  SOŠ OS Martin                  BGMH Sučany                  Spojená škola Turany      Za príjemného slnečného počasia športové zápolenie vytvorilo príjemnú atmosféru pri prehliadke vystavených nových aj starých typov automobilov poskytnutých Cechom predajcov a autoservisov SR.
Naše pozvanie prijali aj mladí futbalisti zo základnej školy Dolinského, ktorí absolvovali exhibičný zápas s výberom našej školy a mohli si tak porovnať svoje sily.  Napriek prehre podali pekný výkon a za svoju snahu boli ocenení peknými vecnými cenami.
PK TEV