Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity 2009- 2010
Telovýchovno-výcvikový lyžiarsky kurz (12.2. - 19.2.2010)
Ako každý rok aj tento by PK TEV pri SOŠD v Martine -Priekope rada informovala o priebehu telovýchovného kurzu. Každý rok je niečím výnimočný a my sme radi, keď žiaci nadobudnú nové vedomosti a zážitky. Potešením bolo pre nás čítanie slohových prác od žiakov, a preto sa s jednou podelíme aj s vami: Ani neviem ako začať. O našom lyžiarskom výcviku by som pokojne napísala aj knihu.      Lyžiarsky mi dal veľa! Spoznala som kopu skvelých ľudí a navštívila mnoho miest, ktoré za bežných podmienok nemám možnosť navštíviť a spoznať. Môj asi najsilnejší zážitok bol ten, keď som počula a videla malú lavínu. Bolo to nádherné, ako aj všetky ostatné pohoria, hory a plesá, ktoré sme videli. Jediným negatívom lyžiarskeho kurzu bolo, že trval tak strašne krátko. Bolo to 6 úžasných, krásnych,  ale krátkych dní. Dala by som za to všetko, len aby som  tam mohla ísť ešte na týždeň. Mnoho vecí by som urobila inak. Ja osobne chodím do Tatier každý rok, ale vďaka vám som tam spoznala miesta, o ktorých som doteraz ani len nepočula.      Za to, čo ste pre nás urobili, patrí veľké "ĎAKUJEM" pani učiteľke Hanečákovej a pani učiteľke Tormovej, ako aj nášmu pánovi inštruktorovi a samozrejme pani riaditeľke, ktorá nám túto cestu umožnila absolvovať.      Bol to lyžiarsky kurz pre mňa jedinečný a nezabudnuteľný.                                 Ďakujem J.Ferčeková (žiačka 1.C) Takýchto niekoľko pekných viet od žiakov neskutočnou mierou povzbudí do budúcnosti a dáva pocit zmysluplnosti našej práci.                                                                                                                                               PK TEV
Pred penziónom Domino výhľad na Lomnický štít
Reinerova chata - Betlehem zo snehu
Zimnou cestou na Popradské pleso