Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Športové aktivity
Kurzy ochrany života a zdravia (školský rok 2013/2014)
V dňoch  30.09.- 04.10.2013 sa na našej škole konal KOŽZ dennou dochádzkou (Jedľoviny, Stráne) a internátnou formou v Starej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Významnou mierou k jeho úspešnému priebehu prispeli aj  príslušníci Slovenskej armády zo Žiliny. Zúčastnili sa ho žiaci tried tretieho ročníka pod vedením Mgr. Jany Hanečákovej a Mgr. Ľubice Zacharovej. Žiaci okrem plnenia obsahového a výkonového štandardu spoznali čiastočne naše veľhory v plnej kráse za veľmi krásneho, hoci už aj mrazivého počasia. Týmto sa nám v praxi podarilo naplniť stanovený cieľ - zaujať žiakov zážitkovou formou vyučovania.
Oddelenie telesnej a športovej výchovy PK akademických predmetov