Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Výmenný pobyt v Poľsku (27. – 31.marca 2017)
      Dobrá partia pätnástich žiakov našej školy sa spolu s dvomi vyučujúcimi zúčastnila, podľa mnohých najlepšieho výmenného pobytu v poľskom meste Czestochowa.    V pondelok po príchode nás čakal dobrý obed a po obede sme si užili plno zábavy v kolkárni. V utorok bol plánovaný celodenný výlet do Katovíc, kde sme navštívili interaktívne Sliezske múzeum.     V stredu sme, ako každoročne, navštívili kláštor paulínov na Jasnej Hore v Czestochowej a popoludní chlapci sa pokúsili zdolať svojich kolegov z Poľska vo futbale. Po prehrách v minulých rokoch chlapci tvrdo trénovali a zápas skončil remízou.    Štvrtok bol program plný adrenalínu. Deň sme strávili v Jura Parku v Biskupiciach, neďaleko Czestochowej. Tam nám organizátori, poľskí kolegovia v spolupráci s profesionálnymi vojakmi, pripravili mnoho hier a atrakcií. Rozložili sme sa pri ohni, strieľali zo vzduchovky, jazdili na štvorkolkách, hrali volejbal a paintball. Vyhladnutí sme zjedli tradičný poľský żurek a oplekli si klobásku. V piatok nás čakalo Muzeum Produkcji Zapałek w Częstochowie, obed na posilnenie pred cestou a vyrazili sme domov plní nových zážitkov a spomienok.
Mgr. Andrea Líšková, Ing. Ľubica Bednárová