Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Výmenný pobyt v Poľsku
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   Od 14. 4. 2016 do 15. 4. 2016 sa 15 žiakov našej školy spolu s 2 vyučujúcimi zúčastnilo výmenného pobytu v poľskom meste Czestochowa. Počas pobytu nám kolegyne so žiakmi pripravili pestrý program – zahrali sme si kolky, prešli sme sa po zrúcaninách hradov v Mirowe a Bobolociach, potešila nás exkurzia v Tychach, v automobilke Fiat,  navštívili sme Múzeum Górnictwa Rudy Żelaza v Czestochowej. Ako každoročne sme navštívili kláštor paulínov na Jasnej Hore v Czestochowej a chlapci sa pokúsili zdolať svojich kolegov z Poľska vo futbale a streľbe z pištole. Po prvý raz sme videli soľnú baňu v Bochni, kde chodia žiaci na školské výlety a trávia tam aj noc. Týždeň ubehol ako voda a my sme sa vrátili s množstvom nových, nezabudnuteľných zážitkov, skúseností a poznatkov ako v osobnej tak aj po profesionálnej stránke. Tešíme sa na stretnutie s našimi priateľmi u nás v škole 30. 5. 2016, kedy im budeme môcť ukázať krásy nášho kraja.                                                                                                               Mgr. Andrea Líšková, Ing. Ľubica Bednárová