Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Výmenný pobyt v Poľsku
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
      Od 13.4. 2015 do 17.4. 2015 sa 15 žiakov našej školy spolu s 2 vyučujúcimi zúčastnilo výmenného pobytu v poľskom meste Czestochowa. Kolegyne so žiakmi pre nás pripravili pestrý program – hrali sme kolky (pre mnohých z nás to boli prvé pokusy), plavili sme sa pod zemou v Štôlni čierneho pstruha v Tarnovských horách, boli sme na prehliadke zámku v Pszczyne. Ako každoročne sme navštívili kláštor paulínov na Jasnej Hore v Czestochowej a chlapci sa pokúsili zdolať svojich kolegov z Poľska vo futbale a streľbe z pištole. Vo štvrtok nás čakala odborná exkurzia do Bełchatówa do najväčšej pozemnej bane hnedého uhlia v strednej Európe. V piatok sme mali možnosť vidieť nové technológie, ktoré využívajú študenti Vysokej školy technickej v Czestochowej.       Týždeň ubehol ako voda a my sme sa vrátili s množstvom nových, nezabudnuteľných zážitkov, skúseností a poznatkov, ktoré nás obohatili  v osobnej aj v profesionálnej stránke.                                                                                                                                 Mgr. Andrea Líšková  
Fotogaléria Fotogaléria