Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Exkurzia vo Volkswagene
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
 V týždni vedy  a techniky sme usporiadali exkurziu do výrobného závodu Volkswagen – Slovakia, závod Martin. Zúčastnili sa jej žiaci IV.C, III.A a III.C triedy. Účastníci mali možnosť nahliadnuť do realizácie logistických technológií priamo vo výrobe. Boli oboznámení s históriou závodu, možnosťami prijímania pracovníkov do výroby, výrobným procesom, logistikou vo vnútri závodu,  s využitím technológie JIT, s  robotizovanými pracoviskami, triedením odpadov. Mali možnosť vidieť nové metódy pri obrábaní, renováciu rezných nástrojov, navštívili meracie stredisko 3D. Informácie z exkurzie môžu využiť v odborných predmetoch.