Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Vianočná vločka UNICEF 2016
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
      Vianoce sú obdobím pokoja a radosti, obdobím, ktoré trávime s rodinou, priateľmi a našimi najbližšími. Je taktiež obdobím, kedy pociťujeme ešte väčšiu túžbu pomáhať tým, ktorí nemajú toľko šťastia ako my. UNICEF nie je výnimkou. Aj my sme sa zapojili do programov UNICEF SLOVENSKO. Absolvovali sme  v dvoch triedach stretnutia s junior ambasádorom  o histórii a činnosti tejto svetovej organizácie. Dva decembrové dni sme venovali účasti v humanitárnej zbierke „Snehová vločka“  spojenej s predajom vianočných pohľadníc UNICEF. Tým sme pomáhali deťom na Ukrajine. Učitelia SOŠD  si  prácu dobrovoľníkov vážia, sme vďační za každú pomocnú ruku, aj jeden cent dokáže pomôcť. Naši žiaci získavajú pri zbierkových akciách jedinečnú skúsenosť, strávia čas naplnený pomocou iným, ktorí nežijú v podmienkach aké sú naše. Dobrovoľníci z tried II. A, III. A,  III. BC pod dohľadom Mgr. Márie Čiernej vyzbierali 109,38 eur a my všetkým ďakujeme.                                                                                                                            Mgr. Alexandra Folkmanová