Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Vedecká Roadshow Žilina 9.10.2015
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Žiaci II.BC triedy sa dňa 9.10.2015 zúčastnili vedeckej Roadshow ČAK VEDNÝODBORIS A JEHO CREW na Žilinskej univerzite. Absolvovali a aktívne sa zapájali do priebehu dvoch prednášok na tému : A/ Ako produkty telekomunikačných technológií menia náš svet B/ Budúcnosť energetiky a jej vplyv na ekológiu Prednášky boli vedené moderátormi zábavnou formou s využitím video projekcie, so zameraním na techniku a vedu a ich využívanie v bežnom živote. Prednášok sa zúčastnili aj Ing.Abrosimovová a Ing. Klencová.
Spracovala : Ing. Abrosimovová Želmíra