Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Týždeň vedy a techniky
Dňa 9. novembra 2012 sa v našej škole v rámci "Týždňa vedy a techniky" konala beseda s Ing. Jánom Košútom z firmy Kennametal Žilina. Zástupca firmy vystúpil s prezentáciami "Nové trendy obrábania v strojárskom a automobilovom priemysle". Ukážky sa stretli s veľkým úspechom nielen u žiakov, ale aj učiteľov odborných predmetov. Vďaka firme Kennametal Žilina škola získala vzorky rezných nástrojov, katalógy a odbornú literatúru.                                                                                                                                          Napísala: Ing. Želmíra Abrosimovová