Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Týždeň modrého gombíka
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
   „Týždeň modrého gombíka“ je celoslovenská kampaň, ktorú organizuje UNICEF Slovensko každý rok v máji. Výnos zo zbierky v roku 2016 bude určený na pomoc ohrozeným deťom v Mauritánii. Slovenský výbor pre UNICEF organizuje v roku 2016 po 12-krát celoslovenskú kampaň na pomoc deťom z problémových oblastí sveta. Mauritánia je jednou z krajín Sahelu, ktoré v plnej sile zasiahli problémy vyplývajúce z klimatických zmien. V dôsledku dlhodobého sucha vznikli výrazné problémy v zásobovaní vodou a problematické je aj zabezpečovanie potravy pre obyvateľov, zvlášť deti. V krajine je ohrozených podvýživou 15% detí mladších ako 5 rokov a viac než 10% detí sa nedožije veku 5 rokov. SOŠD sa opakovane zapojila do zbierky, tento raz so žiakmi I. A triedy. Dňa 16. 05. 2016 osem dobrovoľníkov na štyroch stanovištiach počas dopoludnia vyzbieralo príspevky v celkovej sume 175,33 eur. Žiakom – dobrovoľníkom ďakujeme a veríme, že v budúcom roku budú mať rovnako úspešných nasledovníkov.                                                                                                                            Mgr. Folkmanová, Mgr. Zacharová                           PS. Prispel si aj ty?!