Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Telovýchovný lyžiarsky kurz 02.- 06. 02 2015
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
V dňoch 02.- 06. 02. 2015 sa konal telovýchovný lyžiarsky kurz žiakov prvého ročníka v krásnom prostredí Tatier, ktoré boli obdarené čerstvou a bohatou snehovou perinou. Tradične sme boli ubytovaní v penzióne Domino v Starej Lesnej a denne sme lyžovali na lyžiarskych svahoch v Tatranskej Lomnici pod Lomnickým štítom. Odbornú stránku kurzu a pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. Jana Hanečáková a Mgr. Ľubica Zacharová. Lyžovačka, nálada a chuť niečo sa naučiť boli neopakovateľné. Už teraz sa tešíme na budúci rok, samozrejme v inom zložení.
Mgr. Jana Hanečáková PK AP oddelenie TSV