Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Tatranskí rytieri III. ročník
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Naša škola SOŠD Martin – Priekopa sa už tretí rok zapojila do projektu „Tatranskí rytieri“ s triedou II.Ao. Žiak Robko Gajdoš vytvoril video a fotografie, ktoré sme odoslali do súťaže a netrpezlivo budeme čakať na umiestnenie. Chrániť prírodu nie je jednorazová aktivita. Pravidelne sa zúčastňujeme v rámci účelových cvičení, „Kurzov na ochranu života a zdravia“ a iných podujatí organizovaných školou, na očiste a ochrane prírody.
Mgr. Jana Hanečáková