Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Tatranskí rytieri II. ročník
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Naša škola SOŠD Martin – Priekopa sa už druhý rok zapojila do projektu „Tatranskí rytieri“. V školskom roku 2017/18 sa akcie ujala  trieda I.AO. Žiak Róbert Gajdoš vytvoril video a fotografie, ktoré sme odoslali do súťaže a netrpezlivo budeme čakať na umiestnenie.       Chrániť prírodu nie je jednorazová aktivita. Pravidelne sa zúčastňujeme v rámci účelových cvičení, „Kurzov na ochranu života a zdravia“ a iných podujatí organizovaných školou, očisty a ochrany prírody. Čisté životné prostredie chce mať každý a preto musíme prispieť k jeho ochrane.
Mgr. Jana Hanečáková