Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Súťaž Môj Martin alebo Neobyčajná prechádzka mestom
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Žiaci našej školy Juraj Kašák z III.B triedy a Matej Tkáč z II. A triedy sa zúčastnili súťaže stredných škôl z Martina pod názvom Môj Martin alebo Neobyčajná prechádzka mestom, ktorá bola  súčasťou projektu ROK MARTINA 2014.  Odborným garantom súťaže bol publicista a spisovateľ Mgr. Igor Válek.  Súťaž bola rozdelená do dvoch kôl. V prvom, ktoré sa uskutočnilo 21.11.2014, súťažili  dvojčlenné družstvá skupiny škôl – Spojená škola, Stredná odborná škola obchodu a služieb a Stredná odborná škola dopravná. Víťazmi sa stali zástupcovia našej školy a postúpili do finále, v ktorom dňa 12.12.2014 v konkurencii škôl Gymnázia J. Lettricha, Gymnázia V.P.Tótha a Strednej priemyselnej školy obsadili pekné druhé miesto. K dosiahnutému úspechu blahoželáme.
PhDr. Magdaléna Krejčírová učiteľka SJL - DEJ