Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Enersol 23.3.2016
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
        31. marec 2016 bol oslavou Dňa učiteľov, ktorú pripravili žiaci školskej rady Strednej odbornej školy dopravnej v Martine-Priekope pod metodickým vedením Mgr. Viery Kolesárovej svojim učiteľom.    Oficiálne posedenie sa uskutočnilo v zasadacej miestnosti Strednej odbornej školy dopravnej v Martine-Priekope, kde členovia žiackej školskej rady pripravili program pre oslávencov. Predsedkyňa žiackej školskej rady M. Vigodová privítala pozvaných hostí a vzápätí odovzdala slovo  PhDr. J. Matejčíkovej, riaditeľke SOŠD v Martine-Priekope, ktorá v prejave vyzdvihla obetavú prácu učiteľov, majstrov odbornej výchovy a poďakovala sa všetkým zúčastneným za ich úsilie a obetavosť.     Program žiakov pokračoval predstavením sa víťazky II. kategórie súťaže v prednese poézie a prózy- Mladí Slovensku 2016, Ivany Vavákovej a Mateja Jaroša (II. miesto v I. kategórii.), ktorí sa prihovorili ukážkami z poézie. Vypočuli sme si pieseň Z. Smatanovej v podaní Kristíny Hurajovej a do sveta pohybu a tanca nás uviedla Janka Pekarová.    Nezahanbili sa ani naši kolegovia – Ing. M. Denko a Bc. D. Striško - bývalí žiaci školy - ktorí z fotiek staršieho aj novšieho dáta vytvorili prezentácie podfarbené zaujímavou hudbou, pri sledovaní ktorých sa neraz striedal úsmev so smiechom, ale aj spomienka na pracovníkov, ktorí neboli medzi nami.   Po oficiálnej časti osláv Dňa učiteľov sme sa presunuli do miestnosti, kde nás čakalo občerstvenie a hlavne priestor na upevňovanie priateľských kontaktov medzi súčasnými vyučujúcimi, ale aj s kolegami, ktorí sa vo veľmi peknom počte (30) zúčastnili Dňa učiteľov a spomínali na chvíle, kedy oni vychovávali dorastajúcu mládež.     Neformálne rozhovory, niekedy pokojné, inokedy so silnými emóciami, sprevádzali príjemné stretnutia. Veríme, že sa znova stretneme aj budúci rok, kedy si Stredná odborná škola dopravná v Martine-Priekope pripomenie 130. výročie svojho založenia.
Žiacka školská rada SOŠD svojim učiteľom
Mgr. Anna Mrázová SOŠD Martin- Priekopa