1. miesto – Juraj Kašák – IV.B 2. miesto – Erik Gregor – III.A 3. miesto – Pavol Puchor – II.BC                                – Daniel Kula – I.A
Zloženie Rady školy pri SOŠD Martin-Priekopa

Stredná odborná škola dopravná

Stredná odborná škola dopravná Martin-Priekopa
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, 036 08 Martin-Priekopa
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
 Školské kolo olympiády v anglickom jazyku sa konalo dňa 10. decembra 2015 v priestoroch našej školy. Zúčastnilo sa ho 7 žiakov  1. 4. ročníka. Žiaci boli testovaní písomne aj ústne. Písomná časť preverila ich zručnosti v počúvaní a čítaní s porozumením, v gramatike a používaní slovnej zásoby. V ústnej časti museli preukázať plynulosť jazyka, schopnosť spontánne zareagovať v dialógoch (role-play) a svoju fantáziu v rozprávaní príbehu podľa obrázku. Výsledky školského kola: 1. miesto 2. miesto 3. miesto V obvodnom kole našu školu bude reprezentovať   J U R A J   K A Š Á K GRATULUJEME A DRŽÍME PALCE
Juraj Kašák – IV.B Erik Gregor – III.A Pavol Puchor – II.BC Daniel Kula – I.A